BSO en TSO

​Voor-, tussen- en naschoolse opvang


SPCO Groene Hart heeft ervoor gezorgd dat op scholen waar ouders erom vroegen voor-, tussen- en naschoolse opvang beschikbaar is die aansluit bij de schooltijden.
Alle SPCO-scholen hebben de bso en tso volgens het ‘makelaarsmodel’ ingericht. Dit betekent dat afspraken zijn gemaakt met opvangorganisaties die verder voor de uitvoering zorg dragen. De keuze van opvangorganisatie verschilt per school. In de meeste gevallen zijn SPCO-scholen een samenwerking aangegaan met Kindercentra Midden-Nederland (KMN) Kind en Co.
Op de websites van de scholen staat daarover meer informatie.