Kwaliteitsnormen

Kwaliteitsnormen voor onze scholen
Er zijn meer zaken dan pedagogiek en identiteit die onze kwaliteit beïnvloeden. Zaken als professionaliteit , betrouwbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van onze mensen. Maar ook de wijze waarop we alles communiceren en organiseren, speelt een belangrijke rol in het leveren van betrouwbaar onderwijs.
In ons beleid hebben we aangegeven wat wij doen om onze belofte waar te maken. Dit beleid bepaalt heel concreet de normen voor kwaliteit waaraan onze scholen (moeten) voldoen. Concreet werken we dagelijks aan de volgende normen:
  1. Het realiseren een professionele cultuur.
  2. Het professioneel communiceren met interne en externe stakeholders.
  3. Het hanteren van transparante kwaliteitscriteria.
  4. Op een herkenbare manier invulling geven aan onze protestants-christelijke identiteit.
  5. Het doorlopend ondersteunen van een innovatieve en onderzoekende cultuur.
  6. Een professioneel en betrouwbaar team van leraren, die zich steeds blijven ontwikkelen.
  7. Het verhogen van de onderwijsprestaties, persoonlijke vorming en het maximaal ontwikkelen van de talenten van de leerling.
  8. Een professionele, adequate bedrijfsvoering.
  9. Het leggen en onderhouden van actieve contacten met de relevante (lokale, regionale) partners en instanties, in dienst van ons onderwijs.
Meer lezen?  (meerjarenbeleidsplan)
 
Dynamiek in kwaliteit
Vanuit onze kwaliteitszorg monitoren en evalueren we, per school, de vooruitgang. Met diverse methoden kijken we naar wat goed gaat en wat beter kan. Aldoor vanuit onze drijfveer: kinderen leren de gaven van ‘hoofd, hart en handen’ te gebruiken en een juiste balans aan te brengen in de ontwikkeling van deze gaven. Want zo helpen we onze kinderen zich goed voor te bereiden op een toekomst, als een volwaardig burger in de samenleving. En zo kunnen wij onze belofte aan leerlingen en ouders: 'dynamisch in betrouwbaar onderwijs' waarmaken.