Onze scholen

Pedagogisch-didactische keuzes

Bij SPCO Groene Hart zijn momenteel 13 protestants-christelijke basisscholen aangesloten. Deze basisscholen vindt u in vijf gemeenten in het Groene Hart: Bodegraven, Lopik, Montfoort, Nieuwkoop, Woerden.

Al onze scholen dynamisch en betrouwbaar
Elk van onze scholen past bij SPCO Groene Hart.  Ofwel, iedere school heeft bewust gekozen voor onze professionele manier van werken aan betrouwbaar onderwijs. Bovendien voldoen al onze scholen aan de kwaliteitsnormen die wij, bestuur en directie, stellen. Alleen als een school aan die eisen voldoet, kunnen wij onze belofte aan onze kinderen, ouders en partners waarmaken. Wat doen we allemaal om onze belofte waar te maken?
 
 1. Pedagogiek en identiteit [lees meer]
 2. Kwaliteitsnormen [lees meer]
 3. Dynamische zorg voor kwaliteit [lees meer]
   
Elke school zijn eigen karakter
Dat wil echter niet zeggen dat onze scholen onderling volledig uitwisselbaar zijn, als een eenheidsworst. Iedere school heeft een eigen historie en heeft zich in een bepaalde wijk ontwikkeld. Daarmee is elke school goed afgestemd op de onderwijsbehoefte van die omgeving. En omdat elke omgeving toch weer anders is, zijn er verschillen.  Zo zijn er SPCO-scholen met:
 • zelfstandig werken (in de vorm van dag-, week- en maandtaken)
 • leerlingenportfolio (leerlingen verzamelen  prestaties waar ze trots op zijn in een map
 • maatjesleren (leren met, van en aan andere leerlingen)
 • co÷peratief leren (leerlingen leren van elkaar door samen te werken
 • het vak Engels vanaf groep 1
 • een plusklas voor meerbegaafden
 • de Kanjertraining
 • het concept van De Vreedzame School
 • een peuterspeelzaal in het gebouw of in de buurt, waarmee samengewerkt wordt.
Overigens, alle SPCO-scholen hebben de tussen- en buitenschoolse opvang goed geregeld. (lees meer)