Ouders/Verzorgers

Visie op de samenwerking tussen ouders en school

Gedeelde verantwoordelijkheid
Ouders en leraren delen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. Ze kunnen elkaar aanvullen en ondersteunen bij het begeleiden van de ontwikkeling, de groei en het leren van kinderen. Een voorbeeld: ‘kinderen leren lezen en leren rekenen’ is de verantwoordelijkheid van de school. Maar als de leraar niet weet wat er met uw kind is, kan het onderwijs soms niet slagen. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de ouder om de school hierover te informeren.
Communicatie, informatie, samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid zijn daarom cruciaal in de relatie tussen ouders en leraren.