Partners

Visie op samenwerking

SPCO Groene Hart wil maatschappelijk ondernemend zijn en middenin de samenleving staan. Samenwerken is dan ook een echt ‘werk’-woord voor SPCO.
Zo werken ouders en leraren op de SPCO-scholen nauw met elkaar samen in de opvoedtaak. SPCO-scholen delen onderling intensief kennis en wisselen ervaringen met elkaar uit. De scholen onderhouden ook actief relaties met organisaties op het gebied van buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk, jeugdzorg, sportverenigingen en kerken.
SPCO als organisatie zoekt op haar beurt samenwerking met partners buiten de kring van haar eigen scholen, in het belang van de leerlingen.

Doelen
Het bruggen slaan naar direct betrokkenen bij de school (stakeholders) heeft voor SPCO tot doel:
  • haar inspanningen te legitimeren naar de omgeving (doen we de goede dingen en doen we ze goed?)
  • leren van de stakeholders en zo komen tot (onderwijs)vernieuwing en verbetering,
  • rekenschap afleggen aan maatschappelijke partners die ook werken aan maatschappelijk relevante doelen.

Samenwerking met Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs
Met behoud van de eigenheid van de twee stichtingen, werken SPCO Groene Hart en Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs (voorheen SKSWW) sinds 2012 met elkaar samen op het gebied van scholing en training, inkoop en uitwisseling van expertise.

Samenwerkingsverbanden
Scholen van SPCO Groene Hart werken samen met verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder Passenderwijs.
Het doel van deze samenwerking is om iedere leerling een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. Dit is vooral van belang voor leerlingen die zorg op maat nodig hebben die de school waar ze zijn aangemeld niet volledig kan bieden.
Elke school heeft een eigen ondersteuningsprofiel geschreven waarin staat wat de school wel en niet kan bieden. Met behulp van dit ondersteuningsprofiel bekijkt het schoolteam waar de basiszorg en de eventuele extra zorg kan liggen voor kinderen met eigen onderwijsbehoeften. Door samen te werken met andere scholen in de vier samenwerkingsverbanden is gegarandeerd dat elk kind passend onderwijs in de regio kan volgen.