Personeel

SPCO als werkgever

Profiel
Bij SPCO Groene Hart werken circa 240 mensen. SPCO wil voor hen een werkgever zijn die
  • betrouwbaar is
  • zorg heeft
  • ontwikkeling stimuleert
  • relevante opleiding faciliteert.
De leden van het college van bestuur van SPCO komen regelmatig op de scholen en kennen de medewerkers persoonlijk. Ze hechten aan het directe contact met hen.
 
Professionele cultuur
SPCO spreekt medewerkers aan op hun passie en professionaliteit, en biedt hen kansen om zich verder te ontwikkelen.
Er is in toenemende mate sprake van een professionele cultuur binnen SPCO. Iedereen kan en mag haar of zijn talenten optimaal inzetten en ontwikkelen.
Er zijn duidelijke kaders over wat SPCO onder ‘professionele cultuur’ verstaat en over je gedrag als SPCO-medewerker binnen die cultuur. Klik hier voor de SPCO-gedragscode voor medewerkers (PDF). (Link naar PDF)

SPCO-competentieprofielen
SPCO heeft voor leraren en schoolleiders eigen competentieprofielen opgesteld. Daarin is vastgelegd welke specifieke competenties SPCO belangrijk vindt voor beide functiegroepen.


Werken aan je competenties
Ben je leraar of onderwijsondersteunend personeelslid bij SPCO, dan volg je jaarlijks een persoonlijk ontwikkeltraject op basis van schooldoelen en persoonlijke doelen. Ook evalueer je minimaal eens per jaar je ontwikkeling in het team. Dat doe je in gesprekken met je leidinggevende, volgens onze gesprekkencyclus. 
Schoolleiders bespreken hun ontwikkeltraject met het college van bestuur.